សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា

សូមស្វាគមន៍

ការមកកាន់ទីនេះ

រាជធានីភ្នំពេញ

សូមស្វាគមន៍

មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញ

មគ្គុទេសទេសចរណ៍

មគ្គុទេសទេសចរណ៍

សូមស្វាគមន៍

ព័ត៌មានលម្អិត

សកម្មភាពផ្សេងៗ

នារសៀលថ្ងៃសុក្រ ១១កើត ខែចែត្រ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពុទ្ធសករាជ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា មានការរៀបចំពិធីប្រគល់-ទទួលដងខ្លួនបដិមាចំនួន២ ពីក្រសួងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក តាមរយៈ ស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញ ប្រគល់ជូនសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ លោកជំទាវភឿង សកុណា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ និងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត W.Patrick Murphy។ ដងខ្លួនបដិមាទាំងពីរនេះបានមកដោយការរឹបអូសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០០៥ និង២០១៧។

នារសៀលថ្ងៃសុក្រ ១១កើត ខែចែត្រ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពុទ្ធសករាជ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា មានការរៀបចំពិធីប្រគល់-ទទួលដងខ្លួនបដិមាចំនួន២ ពីក្រសួងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក តាមរយៈ ស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញ ប្រគល់ជូនសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ លោកជំទាវភឿង សកុណា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ និងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត W.Patrick Murphy។ ដងខ្លួនបដិមាទាំងពីរនេះបានមកដោយការរឹបអូសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០០៥ និង២០១៧។

© 2018 សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា National Museum of Cambodia