ម៉ោងទស្សនា


បើក 8:00 ព្រឹក

បិទ 5:00 ល្ងាច

*ចប់ការលក់សំបុត្រនៅម៉ោង 4:30រសៀល

មនុស្សម្នាក់
$ 10 / ថ្ងៃ

អ្នកទស្សនាម្នាក់

អាចទស្សនាជុំវិញបរិវេណសារមន្ទីរ

ក្រុមតូច
ដុល្លារ 20 / ថ្ងៃ

អ្នកទស្សនា៥នាក់

អាចទស្សនាជុំវិញបរិវេណសារមន្ទីរ

ក្រុមធំ
ដុល្លារ 80 / ថ្ងៃ

អ្នកទស្សនា១០នាក់

អាចទស្សនាជុំវិញបរិវេណសារមន្ទីរ

បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

១-នារសៀលថ្ងៃសុក្រ ១១កើត ខែចែត្រ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពុទ្ធសករាជ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា មានការរៀបចំពិធីប្រគល់-ទទួលដងខ្លួនបដិមាចំនួន២ ពីក្រសួងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក តាមរយៈ ស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញ ប្រគល់ជូនសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ លោកជំទាវភឿង សកុណា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ និងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត W.Patrick Murphy។ ដងខ្លួនបដិមាទាំងពីរនេះបានមកដោយការរឹបអូសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០០៥ និង២០១៧។

២-នារសៀលថ្ងៃសុក្រ ១១កើត ខែចែត្រ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពុទ្ធសករាជ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា មានការរៀបចំពិធីប្រគល់-ទទួលដងខ្លួនបដិមាចំនួន២ ពីក្រសួងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក តាមរយៈ ស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញ ប្រគល់ជូនសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ លោកជំទាវភឿង សកុណា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ និងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត W.Patrick Murphy។ ដងខ្លួនបដិមាទាំងពីរនេះបានមកដោយការរឹបអូសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០០៥ និង២០១៧។

៣-នារសៀលថ្ងៃសុក្រ ១១កើត ខែចែត្រ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពុទ្ធសករាជ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា មានការរៀបចំពិធីប្រគល់-ទទួលដងខ្លួនបដិមាចំនួន២ ពីក្រសួងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក តាមរយៈ ស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញ ប្រគល់ជូនសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ លោកជំទាវភឿង សកុណា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ និងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត W.Patrick Murphy។ ដងខ្លួនបដិមាទាំងពីរនេះបានមកដោយការរឹបអូសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០០៥ និង២០១៧។

© 2018 សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា National Museum of Cambodia